VYTVORIŤ DOPYT

Energetické zariadenia

Oblasť energetických zariadení a s tým súvisiacich služieb vychádza z tradície spoločnosti LKH - Servis, s.r.o., ktorá v tejto oblasti pôsobila od roku 2000 a ktorá nadväzuje na "kotlárskú" tradíciu datujúca sa až k roku 1992. S garanciou vysokej kvality a profesionality sme úspešne riešili celý rad náročných úloh.


V tomto odbore sa špecializujeme hlavne na:

 • vykonávanie generálných a stredných opráv parných a horúcovodných kotlov
 • dodávky a montáže plynových kotolní, výmenníkových staníc a ich rekonštrukcie
 • projektovanie, dodávka a uvádzanie do prevádzky kotlov
 • dodávky a montáže parovodov, horúcovody vrátane technológie predizolovaného potrubia
 • vykonávanie zválcování trubiek zaválcovačkou MAUS ITALIA u trubiek Ø 38mm - 108mm
 • vykonávanie zošikmovaní trubiek Ø 49mm - 876mm
 • výroba tlakových a netlakových častí kotlov (ohrievače vody, vzduchu, prehrievače pary, komory atď.)
 • výroba tlakových a netlakových nádob vrátane parných rozdeľovačov a zberačov
 • zváranie legovaných ocelí
 • posudzovanie ekológie prevádzky uhoľných kotlov a spracovanie technických návrhov a štúdií so zreteľom na emisné limity a optimálnu prevádzku (v spolupráci s katedrou energetiky VŠB-TU Ostrava)


Ponúkame riešenia na mieru. Zabezpečíme pre Vás:

 • predprojektovú prípravu
 • projektovú dokumentáciu
 • všetky súvisiace inžinierske činnosti
 • realizáciu stavieb, technických a technologických celkov
 • záručný a pozáručný servis technických a technologických celkov


Poskytujeme komplexné riešenie rovnako tak, ako čiastkové dodávky a subdodávky.
Dodržiavame termíny a realizačné harmonogramy, poskytujeme vysoké garancie.

Na stránkach venovaných referenčným stavbám prinášame prehľad našich významných realizácií.

Prezentace - energetika

k stiahnutiu