VYTVORIŤ DOPYT

Certifikáty

Protokol o certifikaci SHZ

Protokol o certifikaci SHZ

k stiahnutiu

Oprávnění TI ČR - 6330/7/11/PZ-M-f,g

Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení.

k stiahnutiu

Oprávnění TI ČR - 1263/7/10/TZ-R,M-NA,PK1,HK2

Revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení, montáže a opravy vyhrazených tlakových zařízení.

k stiahnutiu

ITIV ČSM OHSAS 18001:2008

Zavedení a používání systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

k stiahnutiu

ITIV ČSN EN ISO 14001:2005

Zavedení a používání systému environmentálního managementu.

k stiahnutiu

ITIV ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení ČSN EN ISO 3834-2:2006

Zavedení a používáni systému managementu kvality.

k stiahnutiu

Oprávnění VTZ

Oprávnění pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení.

k stiahnutiu

ITIV EN 1090-1:2009+A1:2011

Osvědčení o shodě řízení výroby.

k stiahnutiu