VYTVORIŤ DOPYT

Technické zariadenia budov, SHZ

Technické zariadenia budov

Oblasť technického zariadenia budov patrí k tradičným odborom, v ktorých naša firma dlhodobo a úspešne pôsobí. S garanciou vysokej kvality a profesionality sme úspešne riešili celý rad náročných úloh.


Našou špecializáciou v tomto odbore hlavne:

 • vzduchotechnika
 • klimatizácia
 • vykurovania
 • zdravotechnické inštalácie
 • technologické celky


Ponúkame riešenia na mieru. Zabezpečíme pre Vás:

 • predprojektovú prípravu
 • projektovú dokumentáciu
 • všetky súvisiace inžinierske činnosti
 • realizáciu stavieb, technických a technologických celkov
 • záručný a pozáručný servis technických a technologických celkov


Poskytujeme komplexné riešenie rovnako tak, ako čiastkové dodávky a subdodávky.
Dodržiavame
termíny a realizačné harmonogramy, poskytujeme vysoké garancie.

Na stránkach venovaných referenčným stavbám prinášame prehľad našich významných realizácií.


Stabilne hasiace zariadenie

Oblasť stabilných hasiacich zariadení patrí dnes k prestížnym odborom, v ktorých naša spoločnosť pôsobí.


Ponúkame riešenia na mieru. Zabezpečíme pre Vás:

 • predprojektovú prípravu
 • projektovú dokumentáciu
 • všetky súvisiace inžinierske činnosti
 • realizáciu stavieb, technických a technologických celkov
 • záručný a pozáručný servis technických a technologických celkov


Poskytujeme komplexné riešenie rovnako tak, ako čiastkové dodávky a subdodávky.
Dodržiavame termíny a realizačné harmonogramy, poskytujeme vysoké garancie.

Na stránkach venovaných referenčným stavbám prinášame prehľad našich významných realizácií.