CREATE A REQUEST

Certificates

The company works with international certificates and licences that guarantee a high quality of process management, certification of products and competence to provide offered activities:

Stavební technické osvědčení SHZ vodní sprinklerové

Stavební technické osvědčení SHZ vodní sprinklerové

download

Protokol o certifikaci

Protokol o certifikaci SHZ

download

Oprávnění TI ČR - 6330/7/11/PZ-M-f,g

Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení.

download

Oprávnění TI ČR - 1263/7/10/TZ-R,M-NA,PK1,HK2

Revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení, montáže a opravy vyhrazených tlakových zařízení.

download

ITIV ČSM OHSAS 18001:2008

Zavedení a používání systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

download

ITIV ČSN EN ISO 140001:2005

Zavedení a používání systému environmentálního managementu.

download

ITIV ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení ČSN EN ISO 3834-2:2006

Zavedení a používáni systému managementu kvality.

download

Oprávnění VTZ

Oprávnění pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení.

download

ITIV EN 1090-1:2009+A1:2011

Osvědčení o shodě řízení výroby.

download