VYTVORIŤ DOPYT

RUBING SLOVAKIA s.r.o. - vítame Vás

Sme inžiniersko – dodávateľská firma, člen skupiny RUBING, zameraná prioritne na poskytovanie komplexných riešení v regióne Slovenskej republiky. Ponúkame špecializované služby v odbore halových a technologických konštrukcií, opláštení, technického zariadenia budov, efektívnej a ekologickej výroby tepla a rozvodu tepla.

Firma RUBING SLOVAKIA, s.r.o. bola založená v r.2001 ako 100% dcérska spoločnosť českej firmy RUBING s.r.o.

Spoločnosť je orientovaná výhradne na slovenský región a ponúka zhodný rozsah činností a služieb ako materská spoločnosť. V súlade so základnou filozofiou spoločnosti, ktorou je komplexný rozvoj príslušného odboru zameraný na potreby zákazníka, kladie dôraz na ponuku „Riešenie na mieru“.

Našim zákazníkom ponúkame komplexné riešenie celku, rovnako ako realizáciu jednotlivých článkov reťazca (len realizačný projekt, len technická realizácia, a pod.). Všetko je podriadené optimálnemu technickému riešeniu pri minimalizácii realizačných nákladov. Samozrejmosťou je zabezpečenie potrebných inžinierskych činností (ÚR, SP, kolaudácia).

Firma RUBING SLOVAKIA zabezpečuje uvedené činnosti vlastnými pracovníkmi, ktorí majú potrebné odborné znalosti a tiež prax v odbore a mnohoročné skúsenosti z priameho pôsobenia na stavbách veľkých investičných celkov. Do nášho týmu patria aj externí spolupracovníci, ktorí ako fyzické alebo právnické osoby veľmi úzko spolupracujú na vybraných projektoch.